Poučení o zpracování osobních údajů

Základní poučení k veškerým formám zpracování osobních údajů a souhlasů, jejich účel a právní základ:

1. Uplatnění práv subjektů údajů:

 • Účel: zpracování osobních údajů subjektu údajů v souvislosti s uplatněním jeho práv a jejich vyřízením.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti. 

2. Zpracování osobních údajů osob, vystupujících za dodavatele

 • Účel: zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za dodavatele v průběhu celého životního cyklu právního vztahu s dodavatelem.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných závazků a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.

3. Zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za sebe či třetí osoby (včetně orgánů veřejné moci), odlišných od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců

 • Účel: zpracování osobních údajů subjektů údajů, vystupujících za jakékoliv třetí osoby odlišné od dodavatelů, odběratelů, zaměstnanců a jejich zástupců v průběhu celého životního cyklu právního vztahu anebo v očekávání vzniku právního vztahu.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků a/nebo v souvislosti s jiným oprávněným zájmem organizace.

4. Zpracování údajů z procesních řízení

 • Účel: zpracování údajů v procesním řízení, na němž se jakkoliv účastníme.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.

5. Registrace uživatelského účtu či členského účtu

 • Účel: Registrace uživatelů či členů za účelem zřízení jejich účtu, který usnadňuje výkon práv subjektů údajů včetně vlastní správy osobních údajů (zejména dodacích a fakturačních adres), rozsahu objednávek a jejich úhrad, sledování jejich stavu, evidence bonusů, slev, slevových a dárkových poukazů, umožnění subjektu přizpůsobit si jej atp.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných závazků a/nebo je prováděno se souhlasem subjektu (při registraci nesouvisející s konkrétní objednávkou či konkrétním poskytnutím služby subjektu).

6. Objednávka 

 • Účel: zpracování a/nebo vyřízení a/nebo reklamace a/nebo objednávky.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

7. Hodnocení prostřednictvím portálu heureka.cz 

 • Účel: Hodnocení Webu, případně objednávky prostřednictvím služby „Ověřeno zákazníky“ na www.heureka.cz.
 • Právní základ: Takové zpracování je prováděno na základě uzavření kupní smlouvy. Subjekt má právo na odmítnutí účasti podáním žádosti.

8. Komunikace prostřednictvím komunikačních prostředků 

 • Účel: komunikace elektronická (e-mail, GSM, telefonická, prostřednictvím skriptu Webu, online komunikační služby, chatu společnosti PureChat), a listinná. 
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných závazků a/nebo v souvislosti s oprávněným zájmem organizace.

9. Ostatní služby mimo objednávky

 • Účel: výkon povinností organizace, vyplývající z jakéhokoliv ujednání mezi organizací a subjektem, včetně poskytování údajů a služeb, jež si subjekt u organizace vyžádal a které nejsou vyřízením objednávky. 
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků.

10. Zasílání obchodních sdělení

 • Účel: zasílání obchodních sdělení e-mailem, marketingově podporujících Web či weby obchodních partnerů. 
 • Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (zejména marketingová podpora produktů a poradenství k nim) a/nebo na základě souhlasu subjektu.

11. Diskusní fórum

 • Účel: umožnění komunikace s ostatními uživateli/členy o produktech a službách organizace. 
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo je prováděno se souhlasem subjektu.

12. Zajištění shody

 • Účel: zajištění shody s obecně závaznými právními předpisy, smluvními a licenčními podmínkami organizace, ochranou osobních údajů na straně organizace; kdy některá porušení, jež organizace považuje za nevhodná, mohou vést k pozastavení či zrušení uživatelského/členského účtu subjektu. 
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.

13. Ověření totožnosti 

 • Účel: ověřování údajů obsažených v dokladech totožnosti subjektu a dalších dokladech, které od subjektu mohou být shromažďovány při registraci nebo kdykoli jindy během používání platforem organizace. 
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo k vytvoření, provádění nebo ochraně právních nároků a/nebo k zajištění souladu s právními povinnostmi organizace.

14. Administrace systémů Webu

 • Účel: správa veškerých systémů organizace a interní operace, včetně řešení problémů, výpadků, zálohování, obnovy, analýzy dat, vývoje, testování, výzkumu, analytiky, zabezpečení a pro účely průzkumů. 
 • Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (tj. zajištění bezpečnosti platforem organizace a zlepšování jejich parametrů).

15. Statistická zpracování

 • Účel: zajištění uživatelské přívětivosti Webu, včetně měření jeho výkonů
 • Právní základ: Takové zpracování se zakládá na oprávněném zájmu organizace (tj. měření a optimalizace výkonů Webu, např. Google Analytics, Google Adwords, Sklik.cz apod.) a/nebo je prováděno se souhlasem subjektu. 

16. Účetnictví a DPH 

 • Účel: vedení účetnictví a výkaznictví ohledně DPH.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

17. Odvodové výkaznictví a povinnosti, vyplývající ze zákoníku práce

 • Účel: zpracování osobních údajů zaměstnanců, jež přijmeme v rámci realizace pracovněprávního vztahu, včetně osobních údajů potřebných k vedení odvodového výkaznictví ve vztahu ke zdravotnímu pojištění, sociálnímu zabezpečení a jiným evidenčním povinnostem dle zákoníku práce.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění vzájemných smluvních závazků a/nebo pro splnění zákonné povinnosti a/nebo je nezbytné ke zjištění, provádění nebo ochraně právních nároků.

18. Archivační zpracování

 • Účel: archivační zpracování podle jednotlivých zákonů, zákon o archivnictví, zákon o účetnictví, o daních z příjmů, o DPH, jednotlivé zákony o jednotlivých daních a další.
 • Právní základ: Takové zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti.

Pro základní funkce, příjemné používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu i pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies.

Souhlasím
Nastavení
Nesouhlasím